Informační systém pro pedagogy.

Interní informační systém pro pedagogy.